Algemene voorwaarden webshop

 1. Betaling:
  Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lommel. Bij gebrek aan tijdige betaling van een rekening is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 15% per jaar vanaf de datum van rekening. Het openstaande saldo wordt dan verhoogd met een forfaitair bedrag van 10%, met een minimum van 100 euro ten titel van schadevergoeding. Bij betwisting is de rechtbank van Neerpelt bevoegd.
 2. Eigendomsvoorbehoud:
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan het de volledige uitvoering van alle verbintenissen van de koper. Indien de koper uitstel van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien naar onze mening de betaling twijfelachtig is, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechterlijke tussenkomst zal ontbonden zijn, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 3. Verzending:
  Goederen worden normaal binnen 2-3 dagen verzonden. Indien een product niet op voorraad is, kan de verzendtijd langer zijn. In dat geval zullen wij u berichten over de vermoedelijke verzendingsdatum, of waar mogelijk u een alternatief product voorstellen dat wel voorradig is.
 4. Leverings- en plaatsingskosten:
  Levering is gratis tot 25 km. Boven de 25 km wordt er 2 euro per extra kilometer aangerekend.
  Plaatsingskosten:
  TV: 60 euro (inclusief uitpakken, monteren, aansluiten op randapparatuur, installatie van het toestel, demonstratie van belangrijkste product kenmerken, opruimen afval en oud toestel). Plaatsing op een beugel kost 95 euro (excl. beugel).
  Inbouwvaatwasser, inbouwkoelkast of inbouwkookplaat: 65 euro (inclusief uitpakken, demonteren van het oude toestel, montage van het nieuwe toestel, overzetten van de meubeldeur (indien van toepassing), demonstratie van belangrijkste product kenmerken, opruimen afval en oud toestel).
  Inbouwdampkappen: 72,5 euro per uur. Dit is meestal maatwerk die in regie gebeurd.
  Alle andere inbouwtoestellen: 45 euro (inclusief uitpakken, demonteren van het oude toestel, montage van het nieuwe toestel, demonstratie van belangrijkste product kenmerken, opruimen afval en oud toestel).
  Satelliet-installatie en specifieke audio-oplossingen: maatwerk. Wij maken graag een offerte.
  Alle andere toestellen: gratis.
  U kan ons steeds contacteren voor meer informatie.
 5. Retourbeleid:
  Voor elk toestel dat u online bij ons besteld, heeft u recht op 14 dagen herroepingsrecht, volgend op de dag van levering. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, dient u ons binnen de 14 dagen hier schriftelijk melding van te maken. U dient ons het ongebruikte toestel in de originele verpakking met alle originele accessoires en gebruiksaanwijzingen binnen de 14 dagen na deze melding terug te bezorgen. De retourkosten vallen ten uwe laste. Na ontvangst van het toestel, wordt dit gecontroleerd op eventuele beschadigingen of manco’s. Indien het toestel correct terug bezorgd wordt, zal uw aankoopbedrag binnen de 14 dagen terugbetaald worden. 
  Het herroepingsrecht geld voor zoverre u ‘het toestel thuis beoordeeld heeft zoals u dat in een etalage zou doen’. Elk toestel dat niet in deze staat teruggezonden wordt, zal niet volledig terugbetaald worden. Uitgesloten van dit herroepingsrecht zijn dus: reeds geleverde diensten (zoals installaties of plaatsingen), toestellen die gebruikt zijn of die reeds ingebouwd zijn geweest en toestellen die zich niet meer in de originele verpakking bevinden.