Meer uitleg

Bijzondere voorwaarden voor herstellingen

Op alle herstellingen zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing, die een uitbreiding zijn op onze algemene verkoopsvoorwaarden:

•Onderdelen die door ons defect bevonden worden, zullen vernietigd worden.

•Het ontvangstbewijs dient voorgelegd te worden bij terugname van het apparaat.

•Iedere toestel dat aan onze hersteldienst toevertrouwd wordt, en drie maanden na zijn in bewaring geven niet afgehaald is, wordt als afgestaan beschouwd.

•Voor elk toestel dat om eenderwelke reden niet hersteld kan of mag worden, zullen ze onderzoekingskosten aangerekend worden.

•Herstelling dienen volledig betaald te worden bij afhalen of bij herstelling aan huis.

•Voor herstellingen en opmaken van een bestek vragen wij een voorschot van € 50,00. Dit voorschot wordt verrekend met totale herstelprijs. Als het toestel om één of andere reden niet kan of mag hersteld worden, dient het voorschot om de onderzoekingskosten te dekken. De betaalde kosten worden in mindering gebracht bij de aankoop van een nieuw, gelijkaardig toestel binnen de drie weken.

•Toestellen die onherstelbaar bevonden worden, zullen vernietigd worden, tenzij de klant specifiek vermeldt dat hij het toestel onhersteld terug wenst. In dit geval zullen er ook onderzoekingskosten aangerekend worden.

Anker

[]